Kjell-G. Kjær

Kjell-G. Kjær har studert historie ved Universitetet i Tromsø og er forfatter av en rekke artikler i årbøker og i «Polar Record» som utgis av Universitetet i Cambridge. Tema i artiklene har vært Ishavet, skip, arktiske ekspedisjoner og fangst.

I dag er Kjær pensjonist med en lang yrkespraksis fra gassbransjen, der han har arbeidet blant annet i Norsk Hydro, senere i Yara Industrials (nå Yara Praxair) med ansvar for medisinsk oksygen, opplæring av personell og gass-sikkerhet.

I 2012 ga Kjær ut boka Tragedien i Svenskhuset sammen med Ulf Aasebø på Orkana forlag. I 2016 kom boka Ishavsfarerne 1859–1909.

Kjærs siste utgivelse er Arktisk jaktsafari i 2018.

Foto: Vigdis Rath

0