Grethe Nytun Andreassen

Grethe Nytun Andreassen er født i 1967, og bosatt i Hadsel i Vesterålen. Andreassen har bred utdannelse innen språk, litteratur, samfunnsfag og ledelse. Hun har lang erfaring som leder, og har vært lærer og journalist i flere år.

I 1987 var hun en av to norskspråklige ansatte i Det internasjonale Nyksundprosjektet. Grethe Nytun Andreassen kjenner derfor prosjektet fra innsiden. Dette gir henne som forfatter en posisjon i forhold til materialet som svært få andre i Norge har.

Seniorforsker og professor Karl Jan Solstad ved Nordlandsforskning har skrevet ett av bokas etterord. Han ordlegger seg slik: “Alt i alt er denne dokumentariske framstillinga om Det internasjonale Nyksundprosjektet så fascinerande at om eg hadde vore filmskapar, ja så hadde eg ikkje late sjansen gå frå meg.”
En annen verden Det internsjonale Nyksundprosjektet Orkana 2017.

Foto: Linda Alise Grønning

0