Mette Bunting

Mette Bunting er forfatter av Nordlysfront, hverdag og vitenskap 1898–1928, Orkana Akademisk 2014, sammen med Toril S. Jenssen.  Bunting er dosent i pedagogikk og har bakgrunn som lærer i videregående skole og ungdomsskolen. Hun har arbeidet ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) siden 2008, og jobber i dag innenfor masterstudiet i ledelse og lærerutdanningen, veiledning av studenter og er en mye brukt foredragsholder på skoler om læringsstrategier og tilpasset opplæring. Bunting leder  et Erasmus+-prosjekt kalt Marginalization and Co-created Education (MaCE), og er en av to prosjektledere av det longitudinelle prosjektet “Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd” i Telemark. Hun er også leder av forskergruppa “Oppvekst og utdanning” ved HSN.

Foto: Anne Lene Flatebø

0