Leif Pareli

Leif Pareli er født 1948 i Vågan, studerte nordisk arkeologi, etnografi og historie ved Universitetet i Oslo og sosialantropologi hovedfag ved Universitetet i Bergen. 1981 ble han engasjert ved DKNVSM (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet, nå Vitenskapsmuseet) i Trondheim, som forsker med ansvarsområde samiske kulturminner, et felt han hadde arbeidet med i studieårene. 1984 engasjert ved Norsk Folkemuseum og 1987 ansatt som konservator ved museets samiske seksjon. Her arbeidet han med systematisering av samlingen, samt planlegging og gjennomføring av ny samisk basisutstilling, som ble åpnet 1990. I tillegg til samisk kultur etablerte han et ansvar for dokumentasjon av innvandrere og andre minoriteter, og laget utstillinger som ”Et pakistansk hjem i Norge”, ”Afrikanere i Norge”, og temautstillingen ”Homoekteskap?” I 2007 tok han initiativet til prosjektet Bååstede – tilbakeføring av samisk kulturarv, og deltok deretter i gjennomføringen av dette prosjektet frem til sluttkonferansen i oktober 2019. Han er nå konservator emeritus ved Norsk Folkemuseum.

Forfatteren har bidratt med et kapittel i boken En trængslernes historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen. Orkana Akademisk 2019.

0