Tore Johnsen

Tore Johnsen (f. 1969) er PhD-student i World Christianity ved University of Edinburgh. Han er medredaktør og bidragsyter i boka Erkjenne fortid – forme framtid. Innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi (Orkana 2013).

Johnsen er utdannet teolog og har jobbet som generalsekretær i Samisk kirkeråd (2009–2016), samisk stiftskapellan i Nord-Hålogaland bispedømme (2007–2009) og sokneprest i Tana og Nesseby prestegjeld (1998–2005). Johnsen har skrevet en rekke fagartikler om samisk kontekstuell teologi og forsoningstematikk i et urfolksperspektiv. Han har også gitt ut Jordens barn, Solens barn, Vindens barn. Kristen tro i samisk landskap (Verbum 2007). Johnsen har siden 2015 ledet Kirkenes Verdensråds referansegruppe for urfolk.

Foto: privat

0