Halldis Ringvold

Halldis Ringvold (f. 1969) er marinbiolog og forsker. Hun er forfatter av sakprosaboka for barn Rare, røde reker – biologi, fangst og hva vi bruker dem til, sammen med Guldborg Søvik, Orkana 2018.

Halldis Ringvold er Cand. scient. fra NTNU i Trondheim. Hun har jobbet innen forskning, fiskeri og havbruksnæringen i over 20 år, og arbeider nå i enkeltpersonforetaket Sea Snack Norway (SSN). SSN har stått for gjennomføringen av ulike forskningsprosjekter, inkludert utgivelse av fagartikler om blant annet sjøstjerner, sjøpølser og havedderkopper fra dyphavet. Hun er også en ivrig hobbyfotograf, særlig under vann.

www.buzzingkid.no

Foto: privat

 

 

0