Ove Larsen

Ove Larsen (f. 1954) er professor i musikkvitenskap ved Nord universitet, Nesna og leder av Senter for nordområdenes musikkforskning (SnoMus). Larsen er redaktør for boka Musikk, folk og landskap sammen med Paal Fagerheim og bidrar også med egne artikler, Orkana Akademisk 2015.

Han disputerte for doktorgraden i 2001 med avhandlingen Drevjaslåttenes estetikk – verdinormer nedfelt i en folkelig uttrykksform (Universitetet i Oslo), og har siden publisert flere artikler i blant annet Studia Musicologica Norvegica, Musikk og tradisjon og Tidsskrift for kulturforskning. Han er aktiv felespiller og har gitt ut CD-ene Min vemods fryd (Euridice 1996) og Dr. Larsen – blå resept (turn left 2009).

Foto: Ketil Born
0