Lars Berg

Lars Berg ( 1901–1969) fra Hillesøy, nå Tromsø.  Diktsamlingen Steingarden framfor havet ble utgitt til forfatterens hundrede fødselsdag, Orkana 2001.  Hovedredaktør var sønnen Einride Berg.

Som forfatter vakte Lars Berg tidlig oppmerksomhet ved sitt dristige valg av erotiske emner; hans senere romaner er mer allment sosialrealistiske. Han skrev også skuespill og har hovedæren for opprettelsen av Hålogaland Teater. Les merom denne interessante forfatteren her: https://nbl.snl.no/Lars_Berg

 

 

0