Bjørg Evjen

Bjørg Evjen (f. 1952) er historiker, professor dr. art. emeritus ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes spesialfelt er samisk og urfolkshistorie, lokalhistorie samt polar-, industri-, kvinne-, arbeider- og vitenskapshistorie. For tiden er hun forsker ved UiT-prosjektet «Den andre verdenskrig i nord» med særlig ansvar for temaet sivilsamfunn.

Evjen var redaktør for og medforfatter av boken Från kust til kyst. Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område (2015, Orkana Akademisk) og har bidratt med en artikkel i Krig og frigjøring i nord redigert av Fredrik Fagertun (2015, Orkana Akademisk).

Fra 2007 til 2015 var hun akademisk koordinator ved urfolksmasteren ved Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet. Av prosjekter hun har ledet, kan nevnes «Från kust til kyst», «Brennpunkt Nord»  og «Montana–Tromsø-prosjektet Indigenous Peoples and Multicultural Societies».

Foto: privat

 

0