Sveinulf Hegstad

Sveinulf Hegstad (f. 1955) er historiker og fotoarkivar ved Tromsø Museum, Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet. Han har i hovedsak arbeidet med sosialhistorie og bygningshistorie og da spesielt knyttet til Tromsø. Endringer i holdninger til fysiske omgivelser har her vært et viktig aspekt. Som leder av fotoarkivet ved Tromsø Museum, har fotohistorie vært en del av hans arbeidsfelt. Hegstad har siden begynnelsen på 1990-tallet hatt en sentral rolle i det frivillige kulturminnevernet, og ble i 2017 tildelt Tromsø kommunes kulturvernpris for sin innsats.

Hegstad er en av redaktørene for praktverket Hager mot nord, Orkana Akademisk 2014 og er bilderedaktør for Høvding, jarl, konge, forfatter Håvard Dahl Bratrein, Orkana Akademisk 2018.

Foto: Konstanse Karlsen

0