Trygve Skogrand

Trygve Skogrand er utdannet som billedkunstner, og har designet bøker for de fleste større norske forlag siden 1998.

Han har laget en rekke bøker for Orkana forlag gjennom årene:

Toner av Aksel Berg
Bestemor Hulds bibliotek
Fra Dahl til Munch – Nordisk maleri fra Canica Kunstsamling
Caution&compliance
Med liv og sjel – lærebok i figurteater
Hamsunkokeboka
Arverettens handlingsrom
Nordens plass i middelalderens nye Europa
Nordic migration
Hjemme i Nord
David Hockney – landskaper fra nord
Hverdag i ruinene
Hvor går Nord-Norge 1 – Tidsbilder fra en landsdel i forandring
Hvor går Nord-Norge 2 – Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel
Hvor går Nord-Norge 3 – Politiske tidslinjer
Identities, ethnicities and borderzones
Knud Baade – Måneskinnsmaleren
Landnåm fra nord
Fortsatt i hundre – UL Lysbøen 1910 – 2010
Fra fagområdet medisin til Det helsevitenskapelige fakultet
Havsvelget i nord – Moskstraumen gjennom årtusener
Å egminnest – Regionbyggere i hovedstaden
Regine Normanns sagn
Rural futures
Noen salmer fra nord
Salt & Pepper
Skyggene i Sal 31
SpareBank 1 Nord-Norges historie 1: Lokalbank og samfunnsaktør
SpareBank 1 Nord-Norges historie 2: Oppdrag Nord-Norge
Tragedien i Svenskhuset
Noen som gråter i tjernet
Fra bartskjærer til universitetssykehus

Foto: Johnny van Hal

0