Kirsten Danielsen

Kirsten Danielsen er forsker i Nova og bosatt i Oslo. Hun ga ut Neste stopp Nordpolen. Nye nordmenn – egne  stemmer, Orkana 2005. De  17 livshistoriene som presenteres avspeiler noe av mangfoldigheten i migranterfaringene, og erfaringen med å være annengenerasjons innvandrer.

Kirsten Danielsen har i flere sammenhenger arbeidet med livshistorier som metode, data og  fremstillingsform  – alt fra å studere identitetsforvaltning blant gamle kvinner på  Frogner til å studere migrasjon og sosial mobilitet.

Foto: Halvard Dyb Nova

0