Lisbeth Morlandstø

Lisbeth Morlandstø er født i 1960. Cand.philol. i medievitenskap i 1992 og dr.polit i 2006 med avhandlingen Journalistikk som institusjonell praksis – utviklingshemming og psykiske helse i pressen. Hennes forskningsfelt de siste årene har primært vært knyttet til lokale medier – meningsjournalistikk, demokrati, innovasjon og representasjon av kjønn. Medierepresentasjon av marginaliserte grupper et også et av hennes forskningsfelt. Hun har gitt ut boka Innovasjon og verdiskaping i lokale medier sammen med Arne Krumsvik (2014), Kommentaren – en sjanger i endring (2016) og Lokale medier – samfunnsrolle, offentlighet og opinionsdanning (2018), begge sammen med Birgit Røe Mathisen. 

Hun jobber for tiden som professor ved journalistutdanninga ved Nord universitet.

Hos Orkana har hun vært medforfatter i og redaktør av Blindsoner og mangfold – en studie av lokaljournalistikken i lokale og regionale medier, Orkana Akademis(2019), sammen med Birgit Røe Mathisen.

Foto: Ivar Jensen

0
Timo K. Mukka