Cathrine Arntzen

Cathrine Arntzen (f. 1969) er ergoterapi spesialist i eldres helse og har en ph.d. i helsevitenskap. Hun er medredaktør sammen med Rita Jentoft og Astrid Gramstad for boka Ergoterapi – mangfold og muligheter, Orkana Akademisk 2015, der hun også har skrevet et kapittel.

Cathrine Arntzen er faglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Hun har også en bistilling som forsker ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, NOR-klinikken. Forskningsinteresser er særlig knyttet til lærings- og endringsprosesser i slag rehabiliteringsforløp, demens og teknologi og teoriutvikling vedrørende fagutøvelse og terapeutiske samhandlingssituasjoner.

Foto: Bjørn-Kåre Iversen, UiT Norges arktiske universitet

0