Unn-Doris Karlsen Bæck

Unn-Doris Karlsen Bæck har dr. polit.-grad i sosiologi fra universitetet i Tromsø og jobber i dag som professor i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved samme universitet. Hennes forskningsinteresser inkluderer blant annet sosiokulturelle perspektiver på læring, utdanningssosiologiske problemstillinger og studier av ungdom, alt med spesielt fokus på aspekter knyttet til ulike forskjellskategorier, som sosial klasse, kulturforskjeller og urbanitet versus ruralitet. Bæck har en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner på disse områdene.

Bøker av Unn-Doris Karlsen Bæck: Rural futures? Finding one’s place within changing labour markets der hun er medforfatter og medredaktør sammen med Gry Paulgaard, Orkana Akademisk 2012.

0