Ola Graff

Ola Graff har skrevet boka Av det raudaste gull – tradisjonsmusikk i nord Orkana 2005. Graff er ansatt som professor i tradisjonsmusikk ved Nordnorsk folkemusikksamling på Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Han har gitt ut flere bøker om tradisjonsmusikk i nord, og har blant annet vært redaktør for tidsskriftet Ottar.

Graff har magistergraden i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han ble Dr. philos. i 2002 på ei avhandling om en utdødd sjøsamisk joiketradisjon.

Hjemmeside www.uit.no/folkemusikk

Foto: Rolf Parr

0