Ivar Bjørklund

Ivar Bjørklund er professor i kulturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Hans forskningsinteresser er interetniske relasjoner i Nord-Norge, etnohistorie og samisk ressursutnytting med særlig vekt på reindrift. I 2019 var han medredaktør og medforfatter i tobindsverket Erindringer – samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og  moral,  og samisk utgave Muitalusat.

Ivar Bjørklund lea kulturdiehtaga professor UiT Norgga árktalaš universitehtas. Su dutkanberoštumit leat čearddaid gaskasaš oktavuođat Davvi-Norggas, etnohistorjá ja sámi resursaávkkástallan, ja dan oktavuođas erenoamážit boazodoallu.

Foto: David Jensen/UiT – Norges arktiske universitet

0
arvidsson-claes