Hans-Wilhelm Steinfeld

Hans-Wilhelm Steinfeld (f. 1951) er historiker med fordypning i Stalin-tidens terror. Han er tidligere NRK-korrespondent i Moskva hvor han har bodd i 20 år til sammen i fire perioder mellom 1980 og 2014. Steinfeld er forfatter av 13 bøker og en lang rekke artikler.

Steinfeld skrev i 2020 boken Putin, utgitt av Cappelen Damm. Russland kriger. Når nåtiden møter fortiden, utgitt i 2022, er hans første bok på Orkana.

Foto: privat

0
Ingjerd Hansen Juvik