Steinar AAs

Født 1965 i Bodø. Cand. philol i historie i 1998 og dr. artium i 2007 fra Universitetet i Tromsø.

Hans forskningstema har vært nyere historie med særlig vekt på modernisering og industrialisering, urbanisering og identitetsbygging. Steinar Aas har blant annet skrevet bøkene Narviks historie. Byen, banen og bolaget. Bind 1 1902–1950 til Narviks byjubileum i 2001 og Tragedien Umberto Nobile. Polarhelt eller svikar? (Oslo 2002). Han har skrevet en rekke artikler innenfor temaet minnehistorie, særlig relatert til andre verdenskrig. Aas har også engasjert seg i polarhistorie samt lokal- og regionalhistorie, relatert til identitetsbygging.

Aas er for tida professor ved Nord Universitet i Bodø, Fakultet for Samfunnsvitenskap.

Hos Orkana har han gitt ut boka  Å, eg minnest Nordlændingernes Forening 1862–2012, Orkana Akademisk 2012.

Foto: Ronald Johansen
0