Nils Oskal

Nils Oskal, professor ved Samisk høgskole, Institutt for språk, duodji, reindrift og samfunnsvitenskap. Hans forskningsinteresser omfatter vitenskapsteori, politisk filosofi, etikk og estetisk filosofi. I 2019 var han medredaktør og medforfatter i tobindsverket Erindringer – samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og  moral,  og samisk utgave Muitalusat.

Nils Oskal lea professor Sámi allaskuvllas, Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiid goađis. Son lea dutkan dieđateoriija, politihkalaš filosofiija, etihka ja dáiddafilosofiija.

Foto: Hanna Svonni

0