Hanna Horsberg Hansen

Hanna Horsberg Hansen arbeider på Kunstakademiet i Tromsø ved UiT, Norges arktiske universitet som førsteamanuensis. Hun har PhD i kunstvitenskap fra UiT i 2010, da hun disputerte på avhandlingen Fluktlinjer: Forståelser av samisk samtidskunst. På Orkana akademisk har hun bidratt med artikkelen ”Sámi Artist Group 1978-1983: A story about traditions in transition” i Sámi Stories (2014).

I boka Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted fra et nordlig ståsted (2014) med Hanne Hammer Stien som redaktør, har hun skrevet artikkelen ”Kunsten og stedet: ¢It’s not down on any map – true places never are¢”.

Hun er medredaktør i Beauty and Truth/Čáppatvuohta ja duohtavuohta: Dialogues between Sami art and art historical research (2014), hvor hun også har skrevet artikkelen “Beauty and Truth: Dialogues between Sami art and art historical research”.

Hanna Horsberg Hansen works as Associate Professor at Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing at UiT The Arctic University of Norway. In 2010 she received her PhD in art history. The title of her thesis was Fluktlinjer: Forståelser av samisk samtidskunst. (Lines of flight: Understandings of Sami contemporary art). She is co-editor of Beauty and Truth/Čáppatvuohta ja duohtavuohta: Dialogues between Sami art and art historical research (2014) where she also have written the article “Beauty and Truth: Dialogues between Sami art and art historical research”. At Orkana akademisk she has previously contributed to the book Sámi Stories with the article “Sámi Artist Group – A story about traditions in transition”, published 2014. In Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted fra et nordlig ståsted (2014), edited by Hanne Hammer Stien, she has written the article ”Kunsten og stedet – It’s not down on any map – true places never are”.

Foto: Jens Kristian Nilsen

0