Jan Oscar Bodøgaard

Jan Oscar Bodøgaard (f. 1952) er historiker og har arbeidet i flere år ved Forskolen for sivile vernepliktige og i den videregående skolen. Han har skrevet historiske artikler i dagspressen, årbøker og tidsskrift og var medforfatter av boka Start pressen! Avisene i Bodø gjennom 150 år (2012). Han er fast litteraturanmelder i tidsskriftet Bedre skole. I 2016 kom boka Landing i Bodø. Litterære bilder 1816–2016 ut på Orkana.

Foto: Ingrid Cimmerbeck

 

0