Viggo Rossvær

Viggo Rossvær har vært ansatt ved Universitetet i Oslo fra 1968 til 1979 som førsteamanuensis i filosofi, og som professor ved Universitetet i Tromsø fra 1979 til 2009. Han er nå professor II ved Nord Universitet i Bodø. Rossvær har utgitt bøker om Platon, Cusanus, Kants etikk og Wittgenstein og en rekke artikler om språkfilosofi og etikk. Han har skrevet om Zapffe og Læstadius, innenfraforståelse og utenfraforståelse i en nordnorsk kontekst og gitt ut boken Ruinlandskap og Modernitet.

Bøker av Viggo Rossvær: Virkeligheten sett gjennom kunstnerøyne der han er medforfatter og medredaktør sammen med Audun Øfsti og Ingebjørg Breines, Orkana Akademisk 2012.

Viggo Rossvær star bak filosofiverket Philosophy in the border zone, Orkana Akademisk 2015.

0