Anne Vaalund

Anne Vaalund (født 1975) er bosatt i Oslo. Historiker og arbeider ved Museum for universitets- og Vitenskapshistorie (MUV) som er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Med bare et lite opphold har hun arbeidet med forskjellige aspekter av UiOs historie siden hun begynte på hovedfag i 1998, og skrev om botanikkfaget rundt forrige århundreskifte i et universitets-, vitenskap- og institusjonshistorisk perspektiv. Ved MUV har hun bygget opp Universitetshistorisk fotobase, kurert utstillinger og er redaktør for MUVs nettsider. Hun er ansvarlig for oppbygging og registrering av historiske gjenstandssamlinger med undervisnings- og forskningsobjekter ved flere av UiOs institutter, og er ansvarlig for Universitetshistorisk gjenstandsdatabase.

Forfatteren har bidratt med et kapittel i boken En trængslernes historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen. Orkana Akademisk 2019.

Foto: Helge Brekke

0