Jens Harald Eilertsen

Jens Harald Eilertsen, f. 1951. Han har gitt ut to-bindsverket om nordnorsk teaterhistorie på Orkana: Teater utenfor folkeskikken: Nordnorsk teaterhistorie fra istid til 1971. Boka inneholder de lange linjer fra urteateret, via dramatiske selskaper, omreisende teatertroppertil det profesjonelle stedbundne teateret. Orkana 2004 og bind 2: Polare scener. Nordnorsk teaterhistorie fra 1971 til 2000. Dette bindet omhandler framveksten av den profesjonelle teaterkunsten i nord, Orkana 2015.

Jens Harald Eilertsen har arbeidet på Hålogaland Teater i perioden fra 1981 til 1998, og han var leder av Nordnorsk kulturråd mellom 2001 og 2007. Eilertsen har laget dokumentarfilmer fra Ishavet sammen med John Arvid Berger (JABfilm).

 

0