Tor Jacobsen

Tor Jacobsen (f. 1930 i Mo i Rana) er pensjonert journalist fra dagspressen og NRK radio og fjernsyn. Jacobsen debuterte på Gyldendal i 1978 med fortellingen Karl Johan av Svartisen. Etter ti år på Gyldendal startet Jacobsen sitt eget forlag. Han har gitt ut et tjue-tall bøker. I 1993 fikk han tildelt Rana kommunes kulturpris og Nordland fylkes kulturpris. Tor Jacobsen fikk Kongens fortjenestemedalje i 2017 for sitt kulturarbeid.

Han ga ut boka Hvem er skyldig? Sabotasjen på Bardufoss 1950 sammen Rønning Tollefsen, Orkana 2018.

Foto: privat

0