Johan Ingvald Borgos

Johan Ingvald Borgos er født i 1939 på Skogsøya i Øksnes. Han er historiker, og har skrevet tilsammen fjorten bygdebøker for tre kommuner i Vesterålen. Tidligere var han lærer i ei år­rekke.

Borgos har skrevet viser og revyer siden 1960-tallet, etter hvert også noveller. I 1983 fikk Borgos førsteprisen i en novellekonkurranse som Nordnorsk Magasin arrangerte. Senere ble en del av hans noveller samlet i Vendemøter, utgitt på Orkana i 1998.

Forfatteren fikk Norges Fiskarlags kystkulturpris i 1996, og blei tildelt Kongens fortjenstmedalje i 2015. Som pensjonist har Borgos mest drevet med forskning på samisk historie i Vesterålen, og formidler stoffet i artikler og foredrag.

Foto: Trond Gansmoe Johnsen

0