Rune Slagstad

Rune Slagstad er professor emeritus ved Institutt for samfunnsforskning (Oslo). Blant hans utgivelser kan nevnes: Positivisme og vitenskapsteori (1980), Rett og politikk – et liberalt tema med variasjoner (1987), Constitutionalism and Democracy (m/Jon Elster, 1988), De nasjonale strateger (1998), Kunnskapens hus (2006), Rettens ironi (2011), Lærdom som lidenskap (2017), Da fjellet ble dannet (2018). I 2019 utga han hos Pax: Hannah Arendt,Politikk i dystre tider og Carl Schmitt, Politikk og rett – et antiliberalt tema med variasjoner. Han var medredaktør for PaxLeksikon 1-6 (1978-81) og tok initiativet til Nytt Norsk Tidsskrift og var dets redaktør (1984-2009). Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Forfatteren har bidratt med et kapittel i boken En trængslernes historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen. Orkana Akademisk 2019.

Foto: Øyvind Næss, Pax forlag

0