Ragnhild Rossvær

Ragnhild Rossvær (f. 1949) fikk kontakt med Orkana da hun var redaktør for artikkelsamlingen Mangfold og spenninger. Forfattere og forskere om litteratur, Orkana 1998. Hun var da tilknyttet Universitetet i Tromsø.

Ragnhild Rossvær har, sammen med Eli Fiske, skrevet Flyktning i Norge. To kvinner forteller, Orkana 2006. Denne lettlestboka er nå tilgjengelig som e-bok, og er skrevet for voksne som må lære norsk. I samme genre har hun senere skrevet boka Jeg vil alltid elske Burma. Cho Saint Tun forteller, Orkana 2007.

0