Petter Snekkestad

Petter Snekkestad (f. 1979) er direktør ved Varanger museum. Han er utdannet arkeolog ved Universitetet i Oslo.

Foto: Varanger museum

0
Kyrre Lekvelinda-karlsen