Laila Lanes

Laila Lanes (født 1956) er fra Furuflaten i Lyngen og har bodd i Tromsø de siste 35 årene. Hun har vært journalist i NRK siden 1987, der har hun hatt ulike roller både i nyhetsavdelinga og i dokumentaravdelinga. Nå jobber hun for nettstedet NRK Kvensk.

Gjennom denne jobben og egen bred slektsforskning har hun fått innsikt i en lite omtalt historie i nord, også i egen familie, den kvenske tilflyttingen som pågikk fra 1600-tallet og til rundt 1900. Dette arbeidet har resultert i boka To prosent norsk Refleksjoner rundt etnisitet, identitet og fornorskningsprosessens konsekvenser i nord, Orkana 2022.

Lanes har tidligere gitt ut boka Skynd deg å elske om livet med sin alzheimerssyke mann Jan Henry T. Olsen og bidratt til boka om industrihistorien i hjembygda Furuflaten, Industrieventyr fra virkeligheten der Paul Pedersen er hovedforfatter.

Foto: Ole Magnus Rapp

0
Kristian FiringMichael Hopstock_Foto Adrian Bugge