Lise Camilla Ruud

Lise Camilla Ruud er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge og har doktorgrad i kulturhistorie og museologi fra Universitetet i Oslo. Hun har også vært postdoktor i kunnskapshistorie ved UiO. Ruud har publisert artikler innenfor felter som natur- og medisinhistorie, miljøhumaniora, materialitetsforskning, etnografi, historieforståelse og museologi.

Forfatteren er redaktør for og bidragsyter til boken En trængslernes historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen Orkana Akademisk 2019. Hun har bidratt med et kapittel i boken.

 

0