Anka Ryall

Anka Ryall er litteraturviter og professor emerita i humanistisk kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT Norges arktiske universitetet. Hun utgir Polare kvinner. Norsk polarhistorie i kjønnsperspektiv på Orkana akademisk i 2022.

På Pax Forlag har hun utgitt bøkene En kvinnelig oppdagelsesreisende i det unge Norge. Catharine Hermine Kølle (1991, med Jorunn Veiteberg), Odyssevs i skjørt. Kvinners erobring av reiselitteraturen (2004) og Virginia Woolf. Litterære grenseoverganger (2011). I tillegg har hun redigert to utvalg av Virginia Woolfs korttekster oversatt til norsk av Merete Alfsen, Indiskresjoner og andre essay (2002) og En uskrevet roman. Noveller og kortprosa (2005).

Anka Ryall har også vært medredaktør for og bidratt til en rekke artikkelsamlinger på engelsk, bl.a. Mary Wollstonecraft’s Journey to Scandinavia (2003), Queering Norway (2008), Arctic Discourses (2010), Arctic Modernities: The Environmental, the Exotic and the Everyday (2017) og The Arctic in Literature for Children and Young Adults (2020). I 2016–2018 var hun medredaktør for tidsskriftet NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Foto: Tom Kristiansen

0
Hallvard Kjelen foto Berit OksfjellelvMarit Christina Lie