Regine Normann

(Serine/Sina) Regine Normann (1867–1939), forfatter og lærer, opprinnelig fra Bø i Vesterålen. Hun vokste opp hos slektninger fra hun var fem år. Regine Normann ble guvernante for prestens barn i Bø, og 17 år gammel giftet hun seg med den 21 år eldre klokkeren i sognet. Etter ti års ulykkelig ekteskap dro hun til Kristiania og avla lærerprøven i 1897. Ekteskapet ble oppløst i 1905, samme år som hun debuterte med Krabvaag. Skildringer fra et lidet fiskevær. Hun ble hurtig kjent som «Nordlandets forfatterinde» og utga bøker helt til 1934. Samtidig arbeidet hun som lærer i hovedstaden og var vel kjent som en eventyrforteller. Hun mottok flere utmerkelser inklusiv Kongens fortjenstmedalje i gull i 1937. To år senere flyttet hun til farsgården i Troms hvor hun døde. Tap er et gjennomgående tema i forfatterskapet, først direkte og sterkt, så med større distanse og til sist abstrahert i eventyrtekster.

Orkana har gitt ut flere av Regine Normanns bøker i samarbeid med Stftelsen Regine Normann, Bø i Vesterålen: Stængt, 2005, Regine Normanns sagn, 2012 og Regine Normanns eventyr, 2017.
 
Foto: privat, via Stiftelsen Regine Normann

 

0