Oddrun Sæter

Oddrun Sæter (f. 1950) er professor emerita ved Institutt for estetiske fag, OsloMet. Blant Sæters forskningsområder finner vi blant annet byplanlegging og urbanitet, stedsutvikling og stedsfilosofi, kulturminner og visuell kultur. Hun har publisert en rekke artikler og bøker.

I 2021 ga Orkana ut hennes bok «Det Medbrakte». Espolin – et kunstnerskap i lys av undringens filosofi.

Foto: HiOA

0
Bente_ImersundIrene Larsen_Foto Gerd Ingrid Vassmo