Timothy Challman

Timothy Challman, PhD, er bosatt i Vesterålen og har ca. erfaring som frilans oversetter og språkvasker med engelsk som morsmål. Han har oversatt følgende titler for Orkana:

Lillevik & Storvik: Eva’s Voyage

Elisabeth Johansen et al.: The Coalfish cookbook
Mareno Storeide: A Taste of Lofoten

Geir Berge: Lofoten, A travel guide

Han har oversatt i overkant av 50 faglitterære bøker til engelskog har selv forfattet en serie med lærebøker for videregående skole, yrkesfag.  I tillegg har han jobbet som rettstolk og som språkkonsulent for en rekke høyere norske utdanningsinstitusjoner.

0