Line Merethe Anthonsen Skum

Line Merethe Anthonsen Skum er universitetslektor/fagansvarlig for diakoni ved Kirkelig utdanningssenter i nord. Skum var redaktør for og medforfatter i boka Erkjenne fortid – forme framtid. Innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi, Orkana 2013.

Skum er utdannet diakon med hovedfag i helsefag – studieretning diakoni. Hovedoppgaven hennes handlet om kirkers involvering i landspørsmål i et område nord i Filippinene, hvor multinasjonal gruvedrift truet livsgrunnlaget for igorotfolket. Skum har arbeidet med internasjonale urfolksspørsmål i Kirkenes Verdensråd (1997–99) og i Samisk kirkeråd, både som medlem i rådet og som ansatt. Hun har også jobbet som diakonirådgiver i Nord-Hålogaland bispedømme over flere år.

Foto: privat

 

0