Svein Jentoft

Svein Jentoft er dr. philos., sosiolog og professor ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitetet i Tromsø. Han ga ut Røtter og vinger : kystkulturen i globalsamfunnet,  debattbok om norsk fiskeriforvaltning, Orkana 2001. Senere har Jentoft vært redaktør for trilogien Hvor går Nord-Norge sammen med Jens-Ivar Nergård og Kjell Arne Røvik. Bind 1 Hvor går Nord-Norge – Tidsbilder fra en landsdel i forandring, Bind 2 Hvor går Nord-Norge  – Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel  og bind 3 Hvor går Nord-Norge Politiske tidslinjer, Orkana akademisk henhv 2011, 2012 og 2013.

Jentoft har arbeidet mye med nordnorsk og internasjonal kyst- og fiskeriproblematikk, herunder forvaltningsspørsmål, og skrevet og redigert flere bøker om dette temaet. Han har de senere år også vært opptatt av fattigdomsproblematikk innen fiskeriene globalt. Han siste bok er The Small-Scale Fisheries Guidelines: Global Implementation, gitt ut på Springer forlag, 2017, med Ratana Chuenpagdee, Maria Jose Barragán-Paladines og Nicole Franz som med redaktører.

0