Odd Gjerstad

Odd Gjerstad Hvem skal henges når fiskeren forsvinner?

Glimt fra Norges Kystfiskerlags 15-årige historie og den skjebne som har rammet kysten de siste 12 årene fra 1990, Orkana 2002.

 

0