Yngve Astrup

Yngve Astrup er født i 1944 og vokste opp på slektsgården Haug i Våler i Solør. Han bor fortsatt på gården som nå drives av datteren. Han er utdannet siviløkonom fra København med videreutdanning fra IMEDE/IMD i Lausanne, Sveits. Gjennom oppvekst og yrkesliv opparbeidet han seg allsidige kunnskaper om skogbruk og skogindustri. I 1994 ble han direktør ved Norsk Skogmuseum og ledet museet i 12 år. Astrup har senere vært styreleder i Hedmark fylkesmuseum, nå Anno museum. Han har hatt en rekke tillitsverv innen kultur- og næringsliv. Gjennom Norsk Skogmuseum har Astrup gitt ut skriftet Norske pionerer i Kvitsjøens skogindustri fra 1880 til 1930. Skriftet som kom ut i 2011, tar for seg nordmenn som under skiftende forhold var med på driften av den store sagbruksindustrien i Nord-vest Russland. Astrup utga i 2014 gårds- og slektshistorien Haug gård gjennom 300 år.

Sammen med Jens Petter Nielsen har han vært i redaksjonen for boka Vinter i Seregovo-skogen, Orkana 2015.

Foto: Bård Løken

0