Paal Fagerheim

Paal Fagerheim (f. 1971) er professor i musikkvitenskap og arbeider med forskning og undervisning ved Nord universitet, Nesna, spesielt knyttet til populærmusikk og etnomusikologi. Paal Fagerheim er redaktør for boka Musikk, folk og landskap sammen med Ove Larsen og bidrar også med egne artikler i boka, Orkana Akademisk 2015.

Fagerheim disputerte ved NTNU i Trondheim i 2010 med avhandlingen Nordnorsk faenskap: produksjon, ritualisering og identifikasjon i rap, som omhandlet nordnorsk rapmusikk i et musikkantropologisk perspektiv. Fagerheim har også arbeidet med samiske musikere, både som utøver og som forsker.

Foto: O. Blomli

0