Harald Layton

Harald Layton født 1957 er oppvokst i Gratangen og bosatt i Småland i Sverige. Han har gitt ut Kald morgen – Lance II forliser sammen med Gunnar Sætra, Orkana 2005. Senere har han hatt gitt ut to sakprosatitler og arbeider nå med en roman.

Foto: privat

 

0