Toril Synnøve Jenssen

Toril Synnøve Jenssen er forfatter av Nordlysfront, hverdag og vitenskap 1898–1928, skrevet sammen med Mette Bunting, som kom ut på Orkana Akademisk i 2014. Boka presenterer familieliv og kvinneerfaringer fra en nordlys-forskningsstasjon på fjellet Haldde i Finnmark. Boka kom ut i engelsk oversettelse i 2018 med tittelen Science and Daily Life in the Study of the Northern Lights, 1898–1928 på forlaget Cambridge Scholars.

Jenssen er pensjonert professor fra UiT Norges arktiske universitet hvor hun arbeidet på Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU), et institutt på det helsevitenskapelige fakultet. Tidligere var hun ansatt som førsteamanuensis i sosialpedagogikk ved Høgskolen i Finnmark. I sin forskning har hun vært opptatt av barn og unges ulike oppvekstbetingelser. Hovedoppgaven i samfunnsvitenskap (1985) handlet om gutters maskulinitetsuttrykk, basert på en feltstudie i fritidsklubb. Siden 2011 var hennes forskningsfelt barne- og familievern. Hun har doktorgrad (2001) i bruk av film som forsknings- og formidlingsredskap i kvalitative undersøkelser, med særlig vekt på forskningsetikk. Avhandlingen ble utgitt som bok med tittelen Behind the Eye. Reflexive Methods in Culture Studies, Ethnographic Film and Visual Media (2009).

Foto: privat

0
Trygve Skogrand