Anne Aaserud

Anne Aaserud (1942–2017) var magister i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Hun var administrasjons- og økonomiansvarlig ved Nasjonalgalleriet i Oslo fra 1984 til 1994 og deretter direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø fra 1994 til 2008. Hun var ansvarlig for en rekke utstillinger og utgav en rekke artikler og publikasjoner.

Kongen utnevnte 8. oktober 2008 Aaserud til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hennes innsats for nordnorsk kulturliv».

Anne Aaserud ga ut boka Adelsteen Normann Fra Bodø til Berlin på Orkana Akademisk i 2013.

0