Mikhail Ju. Prozumensjtsjikov

Mikhail Ju. Prozumensjtsjikov er visedirektør ved Det russiske statsarkiv for samtidshistorie (RGANI) og PhD i historie. Prozumensjtsjikovs forskningsfelt omfatter internasjonal politikk under Den kalde krigen. I tillegg til å utgi egne forskningsarbeider har han deltatt som medredaktør og prosjektmedarbeider i en rekke kildeutgivelser, deriblant Konets epokhi. SSSR i revoljutsii v stranakh Vostotsjnoj Jevropy v 1989–1991 gg. (Slutten på en epoke. USSR og revolusjonene i Østeuropa 1989–1991, 2015); Boj s ‘tenjo Stalina’ (Kampen mot ‘Stalins skygge’, 2015).

Han er medredaktør av boken Sovjetunionens kommunistiske parti og Norge 1952–1967. En dokumentasjon, utgitt av Orkana Akademisk i 2020.

Foto: Privat

0