Jens-Ivar Nergård

Jens Ivar Nergård er professor ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø og professor II ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Bodø.

Nergård har vært medforfatter og medredaktør av trebindsverket

Hvor går Nord-Norge sammen med Svein Jentoft og Kjell Arne Røvik. Bind 1 Hvor går Nord-Norge – Tidsbilder fra en landsdel i forandring, Bind 2 Hvor går Nord-Norge  – Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel  og bind 3 Hvor går Nord-Norge Politiske tidslinjer, Orkana akademisk henhv 2011, 2012 og 2013.

Jens Ivar Nergård har også skrevet boka Grenselos i grenseland : samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940-1945, Orkana Akademisk 2015, sammen med Marianne Neerland Soleim og Oddmund Andersen.

 

0