Christine Smith-Simonsen

Christine Smith-Simonsen (f.1971) er aktuell med tittelen Vinterens Vakreste Eventyr, Finnmarksløpets historie (mars 2020).  Boken er rettet mot et allment publikum, og tar for seg flere aspekter ved Finnmarksløpet; oppstart, etablering og utvikling; betydningen for regionen og etter hvert nasjonen; organiseringen av løpet og innsatsen til de mange frivillige; utviklingen og endringer i traseene og løpsklasser – og selvfølgelig kjørerne og hundene selv. Det hele er formidlet ved enkelthistorier og mye bilder i en mer eller mindre kronologisk rekkefølge. I tillegg er det enkelte faktabokser og et appendix med tidslinje og oversikt over vinnere og deltakere gjennom tidene. Stilen er lett og ledig, og spekket med fortellinger der menneskene og hundene kommer i forgrunnen. Boken er en del av et forskningsprosjekt om Finnmarksløpet, som vil resultere i ytterligere publikasjoner i form av fagartikler om mer spissede problemstillinger knyttet til arrangementet. Smith-Simonsen er historiker av yrke, men utgangspunktet for dette prosjektet er engasjement og interesse for friluftsliv og hundekjøring, og hun har fulgt Finnmarksløpet tett i snart 15 år.

Til daglig er Smith-Simonsen førsteamanuensis i en stilling delt mellom Institutt for arkeologi, historie og religionsvitenskap (AHR) og Senter for fredsstudier (CPS) ved UiT Norges arktiske universitet. Hun tok doktorgraden i historie i 2007 med en avhandling om norske relasjoner til Eritrea i perioden 1949 – 1998 gjennom politiske relasjoner, solidaritetsengasjement og bistand. Hennes virkefelt innen både forskning og undervisning er afrikansk historie, nord-sør relasjoner, bistandshistorie, norske fredsinitiativ, kolonial arv – herunder særlig utdanningsstrukturer, kjønnsperspektiv, urfolkshistorie og langdistanse hundekjøring/Finnmarksløpet. I perioden 2013-2019 var hun leder for Senter for fredsstudier ved UiT.

Foto: Lena Aarekol

0