Ingeborg Breines

Ingeborg Breines er cand. philol. fra universitet i Oslo og har en maîtrise i filosofi fra universitetet i Nantes. Hun er forfatter av boken Fredskultur. Utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ?, Orkana 2023, og redaktør for antologien Virkeligheten sett gjennom kunstnerøyne, Orkana 2012, sammen med Viggo Rossvær og Audun Øfsti.

Ingeborg Breines har vært Konsulent i Forsøksrådet for skoleverket, generalsekretær i Den norske Nasjonalkommisjon for Unesco, direktør for kvinnespørsmål og for programmet kvinner og fredskultur i Unesco Paris samt direktør for Unescos kontor i Islamabad og Genève. Breines har vært daglig leder for Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap og president for International Peace Bureau. Hun har fortsatt verv i både nasjonal oginternasjonal fredsbevegelse og sitter bl.a. i styret for FN-sambandetog for UM for Utvikling og Miljø.

Hun har skrevet en rekke artikler om fredskultur, nedrustning, utdanning og kvinnespørsmål og bl.a. redigert bøkene Towards a Women’s Agenda for a Culture of Peace, MaleRoles, Masculinities and Violence, A culture of Peace Perspective, 60 Women contributing to the 60 Years of Unesco.

Foto: privat

0