Ingeborg Breines

Ingeborg Breines er cand. philol. fra universitet i Oslo og har en maîtrise i filosofi fra universitetet i Nantes. Hun var redaktør for Virkeligheten sett gjennom kunstnerøyne, Orkana 2012, sammen med Viggo Rossvær og Audun Øfsti.

Ingeborg Breines har vært Konsulent i Forsøksrådet for skoleverket, generalsekretær i Den norske Nasjonalkommisjon for Unesco, direktør for kvinnespørsmål og for programmet kvinner og fredskultur i Unesco Paris samt direktør for Unescos kontor i Islamabad og Genève. Breines har vært daglig leder for Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap og president for International Peace Bureau. Hun har fortsatt verv i både nasjonal oginternasjonal fredsbevegelse og sitter bl.a. i styret for FN-sambandetog for UM for Utvikling og Miljø.

Hun har skrevet en rekke artikler om fredskultur, nedrustning, utdanning og kvinnespørsmål og bl.a. redigert bøkene Towards a Women’s Agenda for a Culture of Peace, MaleRoles, Masculinities and Violence, A culture of Peace Perspective, 60

Women contributing to the 60 Years of Unesco.

Foto: Colin Archer

0