Arne Perminow

Arne Perminow er førsteamanuensis i antropologi ved Kulturhistorisk Museum og samlingsansvarlig for Oseaniasamlingen, dvs. for gjenstander som har sitt opphav i det sørlige Stillehav; Polynesia, Melanesia, Mikronesia. Perminow er opptatt av Oseanias kultur og samfunn med særskilt vekt på kongedømmet Tonga i Polynesia. Perminow skriver om forholdet mellom naturomgivelser,  hverdagserfaringer, ritualer og sosiale verdier og forholdet mellom materialitet og samfunn, ofte knyttet til produksjon av kulturelt verdsatte objekter. Perminow har også utforsket mobilitet,  sosiokulturell stabilitet og foranderlighet gjennom å fokusere på hva som skjer med kompetanse og kulturell verdsetting når både folk og ting forflytter seg til nye naturlige omgivelser og samfunnsmessige omstendigheter gjennom migrasjon.

Forfatteren har bidratt med et kapittel i boken En trængslernes historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen. Orkana Akademisk 2019.

0