Karl Erik Harr

Karl Erik Harr, maler, tegner, grafiker og skribent,født 1940 i Kvæfjord i Troms. Oppveksten i nordnorsk kultur og landskap preger hele Harrs kunst. Han vokste opp i en brytningstid, med statsstøttet fraflytting og industrireising. Protester kom til syne bl.a. i visebølgen. Mange av Harrs arbeider kan sees i lys av dette. Enkelte bilder kan nok virke nostalgiske, fordi Harr også fanger inn forfallets mystiske skjønnhet. Men de reiser samtidig radikale verdispørsmål. Harr fremholder det dyrebare ved Nord-Norge, også det som går tapt på veien mot en ny tid.

Harr gjør en betydelig innsats for å synliggjøre landsdelens historie og særpreg. Ofte retter han vår oppmerksomhet mot kulturhistoriske perler og legger for dagen rik kunnskap om tidligere tiders redskap, farkoster, byggeskikk m.m. Slik har han bidratt til å slå tilbake den “riv-skiten”-holdningen som herjet i 1960- og 1970-årene. Parallelt har han ivret for å få eldre nordnorske billedkunstnere frem fra glemselen, og Harr viser dermed at han står i en stolt tradisjon.

Les merom kunstneren på https://nbl.snl.no/Karl_Erik_Harr.

Orkana har gitt ut tre av Karl Erik Harrs bøker, Mit navn er Petter Dass på Orkana forlag i 2007 (nytt opplag 2017), selvbiografien Vindkast til kunstnerens 80-årsdag i 2020 og barneboken Katta på Kjerringøy i 2021.

0